ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/05/1971

חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס'3), התשל"א-1971; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים