ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/05/1971

חוק האזרחות (תיקון מס' 3), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים