ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/05/1971

חוק האזרחות (הצעת חוק פרטית של חה"כ הלוי); נוסח חדש לפקודת בתי-הסוהר-העברה לוועדת משנה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים