ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/03/1971

חוק האזרחות; נוסח חדש לפקודת הראיות; תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים