ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/03/1971

ועדת משנה לנוסח משולב של חוק שירותי דת יהודיים; חוק האזרחות (תיקון) -הצעת חוק פרטית של חה"כ הלוי; חוק ועדות חקירה (תיקון), התש"ל-1970; חוק להארכת תוקף של תקנות -שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), התשל"א-1971; פקודת הרשמים (נוסח חדש), התשל"א-1971 פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים