ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/03/1971

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2), התש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים