ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/03/1971

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2), התש"ל-1970-הצבעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים