ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/02/1971

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 31); חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 33)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים