ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/02/1971

חוק הטיס (עבירות ושיפוט), התש"ל-1970; שונות [חשיפת פרוטוקולים של וועדות הכנסת]

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים