ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1971

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 33), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים