ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/01/1971

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 33); חוק לתיקון פקודת העדות (מס' 9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים