ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/01/1971

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2), התש"ל-1970; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 31), התש"ל-1970; נוסח חדש לפקודת הראיות ולפקודת הרשמים - העברה לוועדה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים