ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/01/1971

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים