ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/12/1970

חוק המכר (מכר טובין בין לאומי), התש"ל-1970; חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 2); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים