ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/12/1970

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2 ), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים