ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/12/1970

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2); חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 13), התשל"א/1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים