ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/12/1970

הודעה בקשר לחוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט; חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (תיקון מס' 2) -הצגת שאלות לשופט רווה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים