ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/11/1970

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2), התש"ל-1970; חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 2), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים