ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/09/1970

חוק הטיס (עבירות ושיפוט), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים