ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/08/1970

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2), התש"ל-1970, חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד) (תיקון מס' 4), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים