ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/08/1970

חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), התש"ל-1970; פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל -1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים