ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/06/1970

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 2), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים