ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/06/1970

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 4), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים