ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/06/1970

ברכות לפרופ' ידין עם קבלת הפרופסורה; חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ), תיקון, התש"ל-1969-הצעת חבר הכנסת שמואל תמיר; חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 4), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים