ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/06/1970

חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 4), התש"ל-1970, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 2), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים