ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/04/1970

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 4), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים