ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1970

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים