ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/03/1970

חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 תקנות בדבר פרטי רישום בתעודות זהות; חוק רשות הר הזיתים, התשכ"ט-1969; פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים