ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/02/1970

חוק השבות (תיקון מס' 2), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים