ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/01/1970

חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 7), התש"ל-1970, הצעת חוק רשות הר הזיתים, התש"ל-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים