ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1970

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 7), התש"ל-1970, חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה סחיטה ועושק) (תיקון), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים