ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/12/1969

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים