ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/12/1969

בחירת היושב-ראש -דברי פתיחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים