ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/07/1973

דברי היו"ר א. רימלט לזכרו של צבי נשרי ז"ל; חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס 2), התשל"ג-1973; סקירת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות על ההכנות לשנת הלימודים הבאה; תשובות מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לשאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים