ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1973

מסקנות ביניים של ועדת החינוך והתרבות בנושא: הצורך בהקמת פנימיות לילדים ממשפחות מצוקה; תשובות מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לשאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים