ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/07/1973

חוק הספריות הציבוריות, התשל"ב -1972(המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים