ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/07/1973

מסקנות הוועדה לבדיקת המצב בבית-הספר כי"ח בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים