ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/06/1973

חוק חינוך ממלכתי (תיקון), התשל"ג-1973 - הצעה חוק של חה"כ ש. לוין; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: אופן עריכתן של תכניות מבט לחדשות בטלויזיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים