ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/06/1973

חוק חינוך ממלכתי (תיקון), התשל"ג-1973 (הצעת חוק של חה"כ ש. לוין); צו בדבר החלת הוראות חוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים