ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/06/1973

המשך הדיון במסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: אופן עריכתן של תכנית מבט לחדשות בטלויזיה" - הצעת חבר הכנסת א. רימלט; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים