ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/06/1973

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: אופן עריכתן של תכניות "מבט" לחדשות בטלוויזיה- הצעת חה"כ א. רימלט; צו בדבר החלת הוראות חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים