ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/05/1973

המשך הדיון על מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "אופן עריכתן של תכניות מבט לחדשות בטלוויזיה"-הצעת חה"כ א. רימלט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים