ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/05/1973

המשך הדיון במסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: אופן עריכתן של תכניות מבט לחדשות בטלויזיה - הצעה חה"כ א. רימלט; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים