ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/05/1973

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "אופן עריכתן של תכניות מבט לחדשות בטלוויזיה". - (הצעת חה"כ א. רימלט)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים