ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/05/1973

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "אופן עריכתן של תכניות מבט לחדשות בטלוויזיה"; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים