ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/03/1973

המשך הדיון על הטלוויזיה (בעקבות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. תמיר בנושא: אופן עריכתם של שידורי "מבט" בטלוויזיה); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בעניין אי פתיחת כיתות קלט בירושלים (הצעה לסדר היום של חה"כ ד. לוי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים