ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/03/1973

שאילתות; שעות התקן בכיתות א'-ד' (הצעה לסדר היום של חה"כ ש. לוין); תשובות מנכ"ל משרד החינוך, מר א. פלד לשאילתות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים