ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/02/1973

הארכת חוק לימוד חובה על גילאי 15 (כיתות י) בשנת התשל"ד; תשובות מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לשאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים