ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/02/1973

דו"ח ביניים על המצב בבית-הספר כי"ח בירושלים; המשך הדיון על רשות השידור, בעקבות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. תמיר בנושא: אופן עריכת שידורי "מבט" בטלוויזיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים