ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/02/1973

אופן עריכתן של תכניות "מבט לחדשות" "בטלוויזיה" - הצעה לסדר היום של חה"כ י. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים